Sauland Skule

Sauland Skule

Sauland Skule TBE har inngått kontrakt med Hjartdal kommune på oppføring av nye Sauland Skule. Dette er det første skolebygget i Telemark som bygges i massivtre. Byggestart høst 2017 Ferdigstillelse høst 2018 Arkitekt: Helen & Hard Byggherre: Hjartdal...
Uvdal Gård

Uvdal Gård

Uvdal Gård, Bø TBE takker for tilliten for å ha fått oppdraget med å utføre gjenreising av ny driftsbygning og bolig på Uvdal Gård. Betongarbeidene er ett arbeidsfellesskap med Telemark Betongpuss og Forskaling AS. Øvrige arbeider utfører TBE som...
Automobil, Bø

Automobil, Bø

Automobil, Bø TBE har fått i oppdrag fra Svein Haugen AS å bygge opp igjen verksted, garderobe og kontor på Automobil i Bø etter...
Nordbøåsen Omsorgsboliger

Nordbøåsen Omsorgsboliger

Nordbøåsen omsorgsboliger TBE vant anbudskonkurransen i samarbeid med 3D-arkitekter på oppføring av 6 nye boliger på Nordbøåsen i Bø for Bø...
Bø Vertshus

Bø Vertshus

Bø Vertshus TBE fikk i oppdrag å bygge om Bø Vertshus til ny kafe/butikk, samt bygge på 3 nye leiligheter i 2.etg. Ferdigstilt i 2017. Arkitekt: 3D...