Takutskifting Gullbring
En av de første oppdragene til TBE var å skifte ut 2.500m² med takstein på Bø sin storstue; Gullbring