Sauland Skule
TBE har inngått kontrakt med Hjartdal kommune på oppføring av nye Sauland Skule.
Dette er det første skolebygget i Telemark som bygges i massivtre.
Byggestart høst 2017
Ferdigstillelse høst 2018
Arkitekt: Helen & Hard
Byggherre: Hjartdal kommune