Nordbøåsen omsorgsboliger
Oppføring av 6 nye boliger på Nordbøåsen for Bø kommune.

Arkitekt: 3D-arkitekter