TBE i gang med tekking av klokketårnet på Holla kirke